Misje parafialne 15;16;17;18;19;20;21;22 października 2017 r.

 • Wprowadzenie

  Zapraszam wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną do wykonania plakatu zapraszającego na 13 października 2016 godz. 18.30 na uroczyste wniesienie krzyża misyjnego do kościoła na czas nabożeństw Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Najpiękniejsze plakaty będą nagrodzone i wydrukowane do rozplakatowania na terenie całej naszej parafii.

  1. Co ma znaleźć się na plakacie?
  2. Ilustracja
  3. data uroczystości
  4. termin Misji
  5. wezwanie mężczyzn do wniesienia krzyża
 • Początek strony

  List do chorych

  Umiłowani w Chrystusie
  Starsi, samotni i doświadczeni krzyżem choroby parafianie.

  • Już za rok w naszej parafii rozpoczną się Misje Święte. Będzie to czas szczególny, czas przechodzenia Chrystusa przez naszą parafię. Będzie to czas głoszenia Słowa o Miłości Boga do każdego człowieka. Chrystus pragnie dotrzeć do każdego z nas. Chrystus zaprasza każdego z nas. To zaproszenie można przyjąć lub odrzucić.
  • Drodzy w Chrystusie. Misje Święte są szansą jaka została dla nas stworzona, aby doświadczyć miłości, przebaczenia i pojednania. Potrzeba jednak dobrej woli. Wielu przyjmie to zaproszenie, ale wielu je odrzuci, gdyż lęka się otworzyć swoje życie Chrystusowi.
  • Wielu potrzebuje pomocy, dodania odwagi, aby pozwolili Chrystusowi przemienić swoje życie. Dlatego zwracam się do Was, tych których Bóg obdarzył Krzyżem choroby, cierpienia, starości czy samotności. Chorzy byli zawsze największym skarbem Kościoła, gdyż swoją modlitwą i cierpieniami "niosą" Kościół.
  • Drodzy, jesteście zapleczem ewangelizacji, dlatego proszę Was gorąco: obejmijcie swymi sercami dzieło Misji Świętych w naszej parafii. Ofiarujcie swoje modlitwy i cierpienie w intencji tego, aby te misyjne dni były czasem świętym, czasem pojednania, czasem spotkania z miłością w naszej parafii.
  • W czasie Misji jest przewidziane spotkanie specjalnie dla Was, a Ci, którzy nie będą mogli przybyć do kościoła zostaną odwiedzeni w swoich domach.
  • Czas Misji to szansa dla każdego z nas. Wykorzystajmy ją. Misje wypadają w setną rocznicę objawień w Fatimie.
  • Czas misji poprzedzi uroczyste wniesienie krzyża misyjnego, który od początku istnienia Parafii w Śródborowie stoi przy wejściu do świątyni. Uroczystość wniesienia krzyża będzie 13 października o godz. 18.30 w rocznicę zakończenia objawień Matki Bożej w Fatimie. Po tej uroczystości krzyż pozostanie na pięć miesięcy w świątyni, będzie tam omadlany w czasie nabożeństw Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca o godz. 18.30, aż do rozpoczęcia rekolekcji adwentowych.
  • Pamiętajcie w swoich domach, aby łączyć się duchowo z nami zbierającymi się na to nabożeństwo.
 • Ks. Jan Gołembiewski

 • Początek strony

  List do Parafian

  Siostry i Bracia w wierze!
  Drodzy Parafianie!

  • Świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Oszałamiają nas i zachwycają osiągnięcia nauki i techniki. Jednak postęp techniczny bez wewnętrznego rozwoju człowieka, bez religijnej nad nim refleksji, bez zakorzenienia go w Bogu, staje się zagrożeniem. Zamiast oczekiwanego szczęścia rodzi smutek, znużenie i głęboki zawód oraz poczucie pustkii niepewności. Trafnie tę prawdę wyraził w swoich "Wyznaniach" św. Augustyn pisząc: "Stworzyłeś nas Boże dla Siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie".
  • Usunięcie Boga poza nawias życia człowieka rodzi w ostateczności nieszczęście i ból. Lekarstwem jest wiara w Jedynego Boga, Ojca całego wszechświata i świadomość, że jesteśmy jego dziećmi. To dla nas posłał On jako Odkupiciela swego własnego Syna - Jezusa Chrystusa, który objawił nam niezmierzoną miłość i miłosierdzie Ojca. Trzeba tylko otworzyć serce na Jego łaskę.
  • Drogą do "otwarcia się" na Zbawiciela są w parafii m.in. Misje Święte, które odbędą się w naszej wspólnocie od 15;16;17;18;19;20;21;22 października 2017 r. Spotkanie z Jezusem w ich trakcie pozwoli nam bardziej poznać kim jesteśmy i po co żyjemy. Podczas Misji Świętych Chrystus pragnie przyjść do każdego człowieka, również zagubionego, doświadczanego i cierpiącego. Są one szansą odnowienia i pogłębienia przyjaźni oraz zażyłości z Jezusem, która inspirowana i ożywiana Jego nauką zmienia życie człowieka. Misje święte to szczególny czas także dla osób przeżywających trudności i kryzysy wiary.
  • Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia, proszę przyjmijcie Jezusowe zaproszenie. Przyjdźcie do "źródła żywej wody" i napełnijcie swoje serca nadzieją, miłością i radością z tego, że Bóg Was kocha i pragnie Waszego szczęścia.
  • W ramach przygotowania do Misji 13 października godz. 18.30 będzie uroczystość wniesienia krzyża misyjnego, który stoi przy wejściu do kościoła od początku istnienia tej parafii. Dzień 13 października nawiązuje do zakończenia objawień Maryi w Fatimie.
  • W 2017 roku będziemy obchodzić setną rocznicę tych objawień w Fatimie. Ponieważ nasza Parafia jest pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, dlatego szczególnie teraz podejmujemy temat Misji Świętych. Na zakończenie Misji Świętych, krzyż na nowo zostanie postawiony. Krzyż pozostanie w świątyni przez pięć miesięcy do rekolekcji adwentowych. W pierwsze soboty miesiąca o godz. 18.30 zapraszamy wszystkich do czuwania w intencji Misji Świętych.

  Oczekując Was, serdecznie pozdrawiam!
  Ks. Jan Gołembiewski

 • Początek strony

 • MISJE - co to?

  • Człowiek łatwo popada w rutynę i przyzwyczaja się do bylejakości swojego życia - czasami nawet uznaje zło za coś normalnego. Wówczas jego życie staje się monotonne, szare, a on sam zniewolony jest smutkiem lub "udawanym przed innymi szczęściem". Dlatego ważne jest, aby co jakiś czas "pozbierać się" na nowo, uporządkować swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne, zapytać się o swoją relację z Bogiem i bliźnimi, o to czy rzeczywiście jestem szczęśliwy. Wspólnota ludzi wierzących, do której należymy przez chrzest, pragnie nam w tym konkretnie pomóc. Zachęca nas, by każda parafia (czyli ja i Ty), co dziesięć lat przeżyła czas wewnętrznego przebudzenia, czas uporządkowania swojego życia -
  • Misje święte to czas, w którym:
   1. Pan Bóg mówi: Misje to czas, w którym Bóg, przez posługę misjonarzy, na nowo chce się Tobie przedstawić - jako szukająca Ciebie miłość. Przychodzi, aby Cię zbawić, a nie potępić. Aby dać Ci prawdziwą miłość i szczęście.
   2. Człowiek pyta: Misje są czasem, w którym każdy może zadawać nurtujące go od dawna pytania i szukać na nie odpowiedzi czy to we wzmożonej modlitwie, czy w głoszonych konferencjach, czy też w czasie osobistego spotkania z misjonarzem.
   3. Pan Bóg działa: Misje święte to czas rzeczywistej przemiany, a nie pobożnego gadulstwa. To właśnie wówczas Bóg udziela nam konkretnej pomocy - swojej łaski - aby rzeczywiście przemienić i uporządkować swoje życie.
 • Początek strony

  Święte - dla kogo?

   Misje nazywamy "świętymi" nie dlatego, że są one przeznaczone dla ludzi świętych, ale dlatego, że są skierowane do wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu - poczuć smak prawdziwego szczęścia, uświęcić się.

   Pan Bóg szuka każdego człowieka, a w szczególności tego, który się zagubił. "Większa w niebie będzie radość z jednego grzesznika który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia". (Łk. 15.7)

  • Niech więc do udziału w Misjach czują się zaproszeni wszyscy którzy:
  • Kochają Kościół - aby się z Nim mocniej złączyli
  • Zrazili się do Boga - aby przełamali uprzedzenia
  • Wierzą - żeby się  jeszcze bardziej umocnili
  • Utracili wiarę - żeby doznali odrodzenia
  • Pytają o Boga - aby mogli usłyszeć odpowiedź
  • Nie mają pytań - aby zaczęli je w końcu zadawać
  • Cierpią samotnie - aby doznali miłości innych
  • Chcą pomagać innym - żeby wiedzieli jak to zrobić
  • Zagubili się w życiu - aby się odnaleźli
  • Dobrze sobie radzą życiowo - by pomagali innym
  • Tracą nadzieję - aby ją odnaleźli
  • Żyją w małżeństwie - aby umocnili miłość
  • Żyją bez ślubu - aby znaleźli miejsce w kościele
  • Mających rodzinne problemy - aby je rozwiązali
  • Misje Święte są dla każdego człowieka dobrej woli
  • One są dla Ciebie
  • Początek strony

   Pierwsze Soboty Miesiąca 2017 r.

   • Od 05 listopada rozpoczną się nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca o godz. 18.30. Na te nabożeństwa zapraszamy wszystkich, ale prowadzić je będą osoby według pięciu rejonów:
   • 05 listopada mieszkańcy Świerku i Wioski Szwajcarskiej,
   • 03 grudnia mieszkańcy Śródborowa,
   • 07 stycznia mieszkańcy Jabłonny,
   • 04 lutego mieszkańcy Soplicowa, ul. O. Rafała Kalinowskiego i ul Bagnista.
   • 04 marca mieszkańcy Pogorzeli.
   • Dobrze będzie jeżeli wcześniej poznamy osoby gotowe do prowadzenia tego nabożeństwa. Już teraz niech zaproponowane miejscowości organizują się, aby licznie przybyć na swoją kolejkę czuwania modlitewnego. Maryja prosiła o taką modlitwę, aby powstrzymać błędy Rosji.

   Początek strony

   Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego na 1050 r. chrztu Polski.

   • W czasie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca i przez cały okres do zakończenia misji prosimy, aby indywidualnie odnawiać przyrzeczenia chrzcielne przy chrzcielnicy z racji 1050 r. chrztu św. Wyłożone będą gotowe formularze, które można będzie wypełnić i zostawić, abyśmy mogli włożyć je do pamiątkowej księgi jubileuszowej, a na zakończenie misji św. razem z własnymi odnowionymi krzyżami będzie można zabrać do domu pamiątkę odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego.
   • Planowana jest pielgrzymka do Gniezna i Poznania, aby jeszcze w tym roku przejść przez Gnieźnieńskie Drzwi Miłosierdzia. Zapisy w zakrystii termin 15 i 16 października.

   Początek strony

   Modlitwa w intencji Misji Świętej

   • Boże, nasz Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi. Dziękujemy Ci, za Zycie i powołanie do wspólnoty Kościoła.
    Prosimy  Cię  o błogosławieństwo dla Misji Świętych, aby były dniami  przemiany  naszej  parafii.  Niech  ten  czas będzie błogosławiony dla wszystkich, niech będzie darem łaski i miłosierdzia.
   • Panie, Jezu Chryste,  Królu wieków. Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Otwórz nasze umysły na Twoje słowa, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzać je w nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Dopomóż nam przygotować się do Misji Świętych, aby wszyscy twoi wyznawcy żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia.
   • Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom, aby przez Misje Święte zostało odnowione duchowe oblicze naszej parafii. Niech  Boskie Słowo  przez  nich  głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.
   • Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy, bądź Matką tych Świętych Misji  i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Boga. Amen.

   Początek strony

   Modlitwa o nawrócenie

   • O Maryjo, jesteś nazwana przez Kościół Ucieczką grzeszników. Ty wiesz, jaką wartość stanowi człowiek, odkupiony najdroższą Krwią Twojego Syna. Ty wiesz, ile Bóg w swoim nieskończonym Miłosierdziu uczynił, aby człowiek nie zginął i nie szedł drogami zła i grzechu wiodącymi na zatracenie.
   • Bóg przemawiał słowami proroków w dziejach narodu wybranego. Mówili oni o grzechu i jego skutkach oraz wzywali do odmiany życia. Ostatecznie, gdy nastała pełnia czasów Bóg przemówił przez Jezusa Chrystusa, o wielkości zła zawartego w każdym grzechu. To grzech zaprowadził Syna Bożego na krzyż, na którym umarł z miłości ku ludziom, aby zrealizować wolę Bożą. A nam tak trudno zrozumieć złość grzechu. Tak trudno wyrwać się z beztroskiego patrzenia na życie.
   • Matko Boża, Ucieczko grzesznych, dopomóż nam zrozumieć, że życie w grzechu to nienormalny stan. Naucz nas walczyć ze złem, uproś nam dużo siły i mocy, abyśmy stoczyli zwycięską walkę z grzechem w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
    Polecamy Ci wszystkich zatwardziałych grzeszników naszej parafii. Niech czas Misji Świętych sprawi, że powrócą do Boga nawróceni. Wzbudź w nich pragnienie lepszego życia oraz odwagę do powstania z grzechów. Uproś łaskę nawrócenia tym, którzy od lat żyją z dala od Boga i Jego Ewangelii, objawionej przez Jezusa Chrystusa.
   • Niech misja święta przyczyni się do ożywienia naszej parafii, abyśmy umieli stoczyć zwycięską walkę ze złem i grzechem. Amen.

   Początek strony

   • Dobry i Miłosierny Boże!
    Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.
    Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy "Przyjdź Królestwo Twoje".
   •  Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.
   • Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas  i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.
   •  Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.
   • Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misji świętej i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.

   Początek strony

   Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

   • Dobry Boże, prosimy Cię o Błogosławieństwo w Misjach  Świętych. Użycz nam Twojej łaski, aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do pojednania wszystkich z Tobą.
    Zachęceni Twoimi słowami: "proście a otrzymacie", błagamy Cię o święte natchnienia, o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.
   • Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych, którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż im do nawrócenia.
    Wszystkich nas zapal Duchem odwagi w zachęcaniu drugich do udziału w Misjach Świętych.
    Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym światłem, by słowo przez nich głoszone dawało zbawienny skutek.
   • U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Królowo naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia grzeszników, wzmocnienia słabych i wątpiących, zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.  Amen

   Początek strony

   Plan Misji Świętych

   • 15.10.2017: Niedziela: Bóg jest Miłością:
   • Albowiem Bóg tak ukochał świat..
    Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych - Intronizacja Pisma Świętego i Paschału
    08.00 - Msza Święta z Nauką Misyjną 
    09.00 - Msza Święta z Nauką Misyjną 
    10.30 - Msza Święta z Nauką Misyjną 
    12.00 - Msza Święta z Nauką Misyjną 
    16.00 - Nauka Stanowa dla kobiet
    18.30 - Msza Święta z Nauką Misyjną 

     

   • 16.10.2017: Poniedziałek: Grzech człowieka i Zbawienie w Jezusie Chrystusie
   • Adamie, gdzie jesteś...
    08.30 - Msza Święta z Nauką Misyjną
    11.00 - Spotkanie dla Szkoły nr 9 im. św. Jana Pawła II i Szkoły nr 2 im. Ireny Sendlerowej
    17.30 - Msza Święta z Nauką Misyjną
    18.45 - Nauka Stanowa dla Mężczyzn
    19.30 - Msza Święta z Nauką Misyjną
    21.00 - Apel  Misyjny

     

   • 17.10.2017: Wtorek: Wiara i Nawrócenie
   • Mamy Rzecznika wobec Ojca.
    08.30 - Misyjna Uroczystość Pojednania
    11.00 - Spotkanie dla klas gimnazjalnych ze Szkoły nr 2 im. Ireny Sendlerowej
    17.30 - Misyjna Uroczystość Pojednania
    19.30 - Misyjna Uroczystość Pojednania
    21.00 - Apel  Misyjny

     

   • 18.10.2017: Środa - Dzień Spowiedzi Misyjnej - Jezus Moim Panem
   • Kim jestem dla Ciebie..
    Spowiedź na pół godziny przed naukami misyjnymi.
    830 - Misyjna Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem
    1730 - Misyjna Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem - kandydaci do bierzmowania i dzieci ze szkół podstawowych.
    1930 - Misyjna Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem
    2030 - Misyjna Droga Krzyżowa (Droga Światła) ulicami parafii - wszyscy wierni.

     

   • 19.10.2017: Czwartek: Duch Święty - Obietnica Ojca
   • Kto jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije...
    830 - Misyjna Uroczystość Wylania Ducha Świętego nad Parafią
    1730 - Misyjna Uroczystość Wylania Ducha Świętego nad Parafią - kandydaci do bierzmowania i dzieci ze szkół podstawowych.
    1930 - Misyjna Uroczystość Wylania Ducha Świętego nad Parafią
    2100 - Apel  Misyjny

     

   • 20.10.2017: Piątek: Do końca ich umiłował
   • Miłość cierpliwa jest.
    08.30 - Msza Święta dla chorych, starszych, samotnych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
    17.30 - Misyjna Uroczystość Małżeństwa i Rodziny
    19.30 - Misyjna Uroczystość Małżeństwa i Rodziny

     

   • 21.10.2017: Sobota - Oto Matka Twoja
   • Zabierz do siebie Maryję
    08.30 - Zawierzenie Parafii Matce Bożej 
    17.30 - Zawierzenie Parafii Matce Bożej - kandydaci do bierzmowania i dzieci ze szkół podstawowych.
    19.30 - Zawierzenie Parafii Matce Bożej
    21.00 - Apel  Misyjny

     

   • 22.10.2017: Niedziela: Bądźcie mi świadkami
   • Wy jesteście światłem świata.
    Uroczystość zakończenia Misji Świętych - Odpust Zupełny 
    08.00 - Msza Święta z Nauką Misyjną 
    09.00 - Msza Święta z Nauką Misyjną 
    10.30 - Msza Święta z Nauką Misyjną 
    12.00 - Poświęcenie Krzyża Misyjnego, Uroczyste wyznanie wiary odnowionej na Misjach Świętych - kandydaci do bierzmowania i dzieci ze szkół podstawowych.

    Początek strony