WYPOMINKI ROCZNE 2020/2021

Bardzo prosimy sprawdzić pisownię nazwisk i osób wymienionych w modlitwie wypominkowej (przyciski Ctrl i F i wpisać nazwisko) i ewntualne uwagi wysłać na emaila: bartlomiejsw@poczta.onet.pl

Wypominki 2020/2021
1. † Dobrodziejów tutejszego kościoła, ks. Stanisława Żebrowskiego, Aleksandra Zamirskiego † Stanisława, Franciszkę, Krzysztofa Gołembiewskich, O. Józefa Gołębiowskiego † Genowefę i Czesława Kubiaków, Stanisławę, Weronikę i Antoniego Jakubowskich, Włodzimierza Kapla, Henryka Wasiaka, Franciszka Niedzińskiego, Martę i Franciszka Graczyków † Wiesława Hajdackiego, rodziców Aleksandrę i Konstantego Hajdackich, Genowefę i Jana Janiaków, c. r. Janiaków † Tadeusza Skierkowskiego, Helenę i Władysława Skierkowskich † Genowefę, Stanisława i dziadków Ostromeckich, Janinę, Tadeusza i dziadków Karpińskich, Michalinę Lebdowicz, ks. Stanisława Żebrowskiego † Stanisława Traczyka


2. †  Piotra, Wacława, Władysławę, Zofię, Andrzeja Kościanów, Stanisława, Jana, Jana, Aleksandrę Konstantych, Janinę Santorek, Helenę, Mieczysława Elis, Piotra i Helenę Mazek, Piotra, Weronikę i Piotra Barcikowskich, ks. Stanisława Żebrowskiego, c. r. Kościanów i Konstantych za dusze w czyśćcu cierpiące † Czesława, Antoniego, Juliana, Stanisława Drzewiczów, Stanisławę i Stanisława, Jana Łukasików, Stanisławę Kurek, Feliksę Sołtyk, Alfredę Snowacką † ks. Stanisława Żebrowskiego, Edwarda, Feliksę, Wawrzyńca, Katarzynę Lech, Wojciecha i Rozalię Hajdackich, Władysławę Bąk, Ewę, Teofila, Stefanię Strzeleckich, Kazimierza i Danutę Bieniada, Leokadię Markiewicz, Mieczysława i Irenę Witkowskich, Ewę Glamkowską-Sady i Sylwestra Janiaka


3. † Za zamarłych Mieczysława, Szymona i Annę Góra, zmarłych z rodziny Góra i Wolskich, Stefanię, Józefa, Mariana Więchów,  zmarłych z rodziny Więchów i Zdunków, Adelę Burczak, Krystynę, Kazimierza, Michalinę i Stanisława Wdowiaków, zmarłych z rodziny Wdowiaków, Helenę i Stanisława Redzików, zmarłych z rodziny Redzików Klarę i Eryka Wernerów, zmarłych z rodziny Wernerów, Leokadię i Huberta Paciorkowskich, zmarłych z rodziny Paciorkowskich, za dusze zmarłych kapłanów, sióstr zakonnych i dusze w czyśćcu cierpiące † Józefa, Stanisława, Czesława Kazimierza Rosińskich, Mariannę, Czesława Grądzików, Halinę, Zbigniewa Jawoszków, Marka Starzyńskiego, Rozalię, Henryka Mieczysława Koniecznych, Czesława i Józefa Mrozów, Mariannę Piórkowską


4. † Mariannę, Ryszarda, Czesławę, Aleksandra, Jerzego, Marię, Krzysztofa c. r. Skóra, Leokadię, Aleksandra c. r. Koroś, Gizińskich, Kukwa, Szczęsnych, Pawła Ogonowskiego, Stanisława Sześciórkę, Jerzego Kamińskiego, Irenę c. r. Żmijewskich, Ogonowskich, ks. Stanisława, Sławomira, Leona, Jerzego, Artura, Piotra Aleksandrowicza, ks. Franciszka Szulaka † Karola, Rozalię, Jana, Posytków, Jana Laskusa, Stefanię Michalik, Józefa Michalika † Mariana i Stefana Smolińskich, Stefanię i Szczepana Firlągów, c. r. Firlągów i Smolińskich † Mariannę, Jana, Piotra, Henryka, Juliannę, Kazimierza Rumsickich, Zofię, Józefa, Włodzimierza Kapel, Agnieszkę, Antoniego Kąkolów † Tadeusza Materę


5. † Ryszarda, Bolesława, Zofię Szczygielskich, Bronisława, Stefanię Ozimek, Stanisława Piłkę † Barbarę, Mariana i Jacka Sitków, c. r. Sitków i Pełdów † Helenę, Edwarda, Stanisława, Zofię c. r. Woldańskich, Kucharskich, Zawistowskich, Cymbalaków, Alicję, Janusza, Joannę c. r. Jakubiaków, Domańskich, Teresę, Jerzego, Henryka c. r. Mleczko i Gać, Józefa, Andrzeja c. r. Michalskich, Kopków, ks. Pawła Misę, ks. Stanisława Żebrowskiego, siostry Orionistki i Sługi Jezusa † Bogumiłę Stachelską, Wacława Sokolika, Mariannę, Wawrzyńca, Feliksa, Władysława Sokolików, Jana, Helenę, Jana, Zofię Głodowskich, c. r. Sokolików, Głodowskich, Kosowskich † Tadeusza i Bronisławę Floriańczyków, Mariannę i Karola Sitek


6. † Zofię, Bolesława, Henryka, Elżbietę Bąk, Mariannę, Józefa Twardziaków, Genowefę, Edmunda, Roberta, Małgorzatę Moch, c. r. Bąków, Sokolików, Twardziaków, Głasków i Mochów † Kazimierza Węgrzynowicza, Zofię i Jana Kieliszczyków, Franciszkę i Mariana Węgrzynowiczów, Marię Wilk, Jana Chłopeckiego, Kazimierę Kotlarską, Leokadię Kaczmarek, Piotra i Aleksandrę Pajda, Józefa i Marię Kieliszczyków, c. r. Kieliszczyków † Feliksę, Aleksandra Szuchników, Władysławę i Bolesława Wilczyńskich, Annę Pastuszak, Janinę i Ryszarda Wilczyńskich, Hannę i Antoniego Barwickich, dziadków Buczków, Szuchników, Listopadów, Wilczyńskich, ks. Stanisława Żebrowskiego


7. † Eugenię, Feliksa Sokolików, Alinę, Tadeusza Wawer, Antoniego, Renatę, Władysława Kopków, ks. Stanisława Żebrowskiego, dziadków Niemczyków, Sokolików, Lechów, Kopków † Bolesława i Mariannę Marczaków, Jana, Andrzeja, Zygmunta, Tomasza Marczaków, Feliksa Smolińskiego, Feliksa i Władysława Bąków, Sabinę Bąk, Feliksa i Zofię Sabałów, Marka i Andrzeja Sabałów † Teresę Woźniak, Jerzego, Jacka, Stefana Katarzynę Skoczek, Jana, Helenę, Wacława Galasów, c. r. Jedynaków, Galasów i Skoczków † Zofię i Bronisława Hajdackich, Adolfę i Stanisława Opalachów, Henryka Opalacha, ks. Stanisława Żebrowskiego, Halinę Mądrzycką, dusze w czyśćcu cierpiące.


8. † Józefę i Jana Rogulskich, Urszulę, Edwarda, Sławomira i Andrzeja Kłosowskich, Dariusza Adama, Leokadię i Władysława Wawrzeńczaków, Cecylię i Juliana Marchlewskich, Anielę Wardak, c. r. Kępków, i Rogalskich† Lucynę i Ryszarda Laskusów, Janinę i Bolesława Hajdackich, Bogdana i syna Bogdana Hajdackich † Rozalię i Marcina, Marię i Czesława Kołakowskich, Zofię Dziewańską, Józefa i Stanisława Wawer, Martę i Tadeusza Domańskich, Irenę i Kazimierza Toczewskich, Józefa Zachaja, Jadwigę i Wiesława Brosiów † Stanisławę Foryś, Józefę Babik † Józefa i Walentynę Dąbrowskich, Krystynę, Dominika, Antoniego i Marię Dąbrowskich, dziadków Antoniego i Marię Dąbrowskich oraz c. r. Slisarenko

 

9. † Kazimierza i Tadeusza Krzemińskich, Józefę Bąk, Janinę Raputa, Halinę Pawłowską † Barbarę i Juliana Kałowskich, dziadków Kałowskich, Ładnowskich, Niemczyków, Wilczków, ks. Stanisława Żebrowskiego † Janinę i Wacława Woźniaków, Konstantego, Janinę, Leszka, Elżbietę Knyszewskich, Hannę Koryńką, c. r. Guzewiczów, Knyszewskich, Woźniaków † Mieczysława Skolimowskiego, Gabrielę, Henryka, Jadwigę, Stefana Niemczyków, c. r. Niemczyków, Bąków, Hajdackich i Pawlikowskich † Romana, Mariannę Floriańczyków, Adama, Katarzynę Floriańczyków, Aleksandra i Stefanię Radomskich, Tadeusza, Jadwigę Ziemków, Edwarda Witaka, Jerzego, Hannę Polak, ojca Bogdana i syna Bogdana Hajdackich, Henryka Malinowskiego

 

10. † Aleksandra Ignaciuka, rodziców Aleksandrę i Konstantego Hajdackich, dziadków Hajdackich † Czesławę Firląg, Władysława, Mariannę Niezgoda, Stanisława, Kazimierza, Władysława Niezgoda, dziadków Niezgodów i Bieleckich, Jana, Rozalię, Henryka, Mariannę Hajdackich, Bolesława, Gabrielę Teperek † Halinę i Ignacego Skrzeszewskich, Krystynę, Romana i Jana Paplińskich, Wandę i Jana Kaczyńskich, c. r. Jabłońskich, Skrzeszewskich, Soćków i Paplińskich † Romana, Bronisławę, Stanisława Hajdackich, Zofię, Helenę, Stefanię, Piotra Zagórskich, Genowefę, Eugeniusza Konkolów, dziadków Michalskich i Zagórskich † Wiktora, Władysława, Franciszkę Posytków, Władysława Mielcucha †

 

11. † Edwarda Salwę, Stanisława, Bronisławę Maluszczaków, Władysława, Władysławę Salwów, Bronisławę Kobylańską, Władysława, Franciszkę Kurek, Mieczysława i Mariannę Rękawek, Bogdana i Janinę Ojer † Romana, Feliksę, Bolesława Kałowskich, Helenę, Bolesława Rybków, dziadków Rybków i Kałowskich † Stanisława, Helenę, Jana, Józefa Bąków, Tomasza Czekalińskiego, Annę Skoczek, dziadków Michała, Józefę Weselskich, Weronikę i Andrzeja Bąków, Piotra Bociana † Stanisławę, Eugeniusza Kultysów, Mariannę, Janinę Januszów, Wiktora Posytka, dziadków Kultysów i Januszów † Jana Gołębia, Franciszkę i Konstantego Wałachowskich, Waldemara Misztala, Zofię i Bogdana Misztalów, Marzenę Książek

 

12. † c. r. Proczków Juliana, Jadwigę, Zdzisława, c. r. Świątków i Jerzego Świątka † Jana Kalisza, Kazimierza Żelazko, Alinę Gogołkiewicz, Zofię i Wawrzyńca Żelazków † Romana, Apolonię, Wacława Pytlów, Henryka, Kazimierę i Zdzisława Gołębiów, dziadków Gołubiów, Pytlów, Puchalskich i  Sygów † Szczepana Cacko, Czesława, Zofię, Kazimierza, Władysława, Henryka i Jana Mąkowskich, Janinę, Piotra Kałowskich i ich rodziców, Stanisławę, Stanisława Lechów, Wandę Rosłoniec † Mariannę i Stanisława Osińskich, Stanisława, Edmunda, Tadeusza, Zdzisława, Krzysztofa, Grzegorza, siostrę Henrykę Kurzyp, Rodzinę Szostków, Tadeusza Budnego, Janinę, Edwarda, Michała Deryłów, Damiana i Ewę Styrę.

 

13. † Stanisława, Katarzynę, Franciszka Hajdackich, Władysława, Jadwigę, Stanisława, Wiesława Skoniecznych, Edwarda, Dorotę Soczewków, Irenę i Janusza Lejmanów, Zofię i Wandę Stępień, ks. Stanisława Żebrowskiego † Władysława i Bazylego Margowniczów, c. r. Kotlarzy, Margowniczów, Marię i Jerzego Kobyniewiczów, Grażynę Deneka, Roberta Zielińskiego, Annę Nowosad † Czesława Wojtokasa, c. r. Wojtokasów i Radzikowskich † Genowefę i Bronisława Wnuków, Mariannę, Józefa Starosów, Helenę, Józefa Dróżdżów, dziadków Wnuków, Wiktorię i Władysława Gawickich † Kazimierza Klocha, Marka Nowickiego, Genowefę, Piotra, Jana, Elżbietę, Laskusów, dziadków Laskusów, Bąków, teściów Klochów

 

14.† Irenę-Danutę i Antoniego Bąków, dziadków Białków i Bąków, Zofię i Jana Kowalczyków, Halinę i Jana Domaradzkich, z dusze w czyśćcu cierpiące † Witolda i Jana Wielgołaskich, Rozalię i Stefana Wielgołaskich, Henrykę i Zbigniewa Niemczyków, dziadków Wielgołaskich, Klochów, Niemczyków, Krystynę Niemczyk, dziadków Kałowskich † Justynę Laskus, Adama Lecha, Mirosława, Marka Hajdackich † Władysławę Skup, Feliksę, Jana Bąków, Katarzynę Szulc, Krystynę Siwiorek, Elżbietę Wieczorkowską, c. r. Bąków, Kotów, Zająców, Ochników, Skupów, oraz dusze w czyśćcu cierpiące † Józefę, Kazimierza, Krystynę, Katarzynę Rumsickich i Mateusza Dzierżanowskiego

 

15. † Ks. Adama Gryza, Konstancję, Aleksandra, Henryka, Eugeniusza Gryzów, Eugeniusza, Mariannę, Kazimierza Lechów, dziadków Lechów, Gryzów i Bąków, Witolda Hermana, Daniela Szczepłka † Stefana Kowalika, dziadków Kowalików, c. r. Kowalików, Antoniego Jakubisiaka, dziadków Jakubisiaków, c. r. Jakubisiaków, dziadków Drużbów, c. r. Drużbów, dziadków Gontarzewskich, c. r. Gontarzewskich, Mariannę Adamczuk † Leokadię i Romana Ścieplików † Jadwigę i Jerzego, Józefę i Józefa Jesionowskich, Józefa i Henryka Małysów, Stanisława Pietrusa † Stefana Jarosława Kalinowskiego, rodziców Aleksandrę, Stanisława, c. r. Gasów, Kalinowskich, Zawadów, Witaków oraz Jadwigę Papis

 

16. † Feliksę, Wiktora, Tadeusza Woźniców, Reginę Piętka, Krystynę i Lesława Radzio † Mariannę, Edwarda, Tadeusza Boguszów, Mariannę, Aleksandra, Juliana Chmielewskich oraz za dusze znajomych † Jana i Reginę Floriańczyków, Piotra i Juliannę Białków, Andrzeja i Walerię Floriańczyków, Jana i Janinę Dąbrowskich, Antoniego i Annę Witanów, Józefa i Józefę Dąbrowskich, Bronisława i Halinę Uzarskich, Jacka Skoczka † Aleksandra, Stanisława Święchów, dziadków Święchów, Mariannę, Jana, Stanisława Kowalskich, dziadków Kowalskich, Waldemara Sokoła, Genowefę, Stanisława Sikorskich, Mirosława Tałębę, Zygmunta Kozerę, Janinę, Grzegorza Smolaków, dusze w czyśćcu cierpiące

 

17. † Bolesława Kobzę, c. r. Kobzów i Zawadów, Genowefę, Bronisława Woźniaków, Tadeusza i Józefa Kozłowskich, Dorotę Kijewską, dusze w czyśćcu cierpiące † Helenę i Stanisława Skuzów, Bronisława, Henryka i Jacka Sitków, Mariannę i Walentego Płużyńskich, Leokadię i Jana Protaziuków, dziadków Sitków, Gruszków, Skuzów i Karwatów  † Antoniego, Rocha, Katarzynę Rywczyńskich, Mariannę, Henryka, Wita Gołębiów, Kazimierza i Edwarda Surmaczyńskich † Janinę, Antoniego Kapczyńskich, dziadków Bednarczyków i Kapczyńskich, Stanisława i Franciszka Kapczyńskich † Eugeniusza Nowaczyka, Emilię Olszewską, Kazimierza, Bronisławę, Emilię, Henryka Nowaczyków, Stanisławę, Zofię, Stanisława Królików, Irenę, Stanisława Filipków, Aleksandrę Cuch, Jolantę Grzybowską, Hannę Bartnicką.

 

18. † Józefa, Irenę, Henryka Bąków, Jana Osińskiego, Katarzynę, Jana, Jadwigę, Juliana Bąków, Stanisławę, Jana Rafałów, Mariannę, Jadwigę, Wojciecha, Grzegorza, Andrzeja i Agnieszkę Żelazo, Stefanię, Jana Kurdejów, Franciszkę, Pawła Koprów † Marzenę Raczkowską, Janinę, Władysława Zająców, Alicję, Tadeusza Salamonów, Elżbietę, Jerzego Arndt, Tadeusza Sitka, c. r. Żelazo, Koprów, Kurdejów, dusze w czyśćcu cierpiące † Dorotę Ziubińską, Tadeusza Floriańczyka, Stanisława, Juliannę, Zygmunta, Leszka i Piotra Firlągów † Piotra i Stanisławę Wicików i ich rodziców, Lucynę Sijka, Wojciecha i Hannę Szymaniuków, Zdzisława i Jacka Masnych † zmarłe siostry z Róży Różańcowej z Pogorzeli

19. † Macieja Krukowskiego i jego rodziców: Halinę i Wincentego Krukowskich oraz jego rodzeństwo: Jadwigę i Jerzego, rodziców: Anastazję i Zygmunta Dymeckich, braci: Włodzimierza, Jerzego i Mariana, dziadków Dymeckich i Golanowskich, rodziców: Marię i Józefa, siostrę Serafinę i siostry Elżbietanki z Otwocka, pracowników Otwockiej Zieleni, Lasów Komunalnych Otwocka, pracowników Nadleśnictwa Celestynów † Mariana Bartnickiego, Bogumiłę Wolską, Józefę Bartnicką, zmarłych z rodziny Bartnickich, dziadków Zadrożnych, Bronisławę i Stefana Owczarskich, Marię Wawer, Mieczysława Sadochę, Bronisławę i Antoniego Osiaków, za dusze w czyśćcu cierpiące

 

20. † Mariannę Dałek, Kazimierza, Aleksandra, Marię Bąbel, Stanisławę Polak, Marka Chudzickiego † Zofię i Mariana Tomasików, Feliksę, Bolesława i Otolię Kałowskich, Martę Jędrych, Zofię i Kazimierza Witaków, ks. Stanisława Żebrowskiego † Bolesława Skolmowskiego, Władysława Winek, Janka Skolmowskiego † Janinę i Józefa Zawadów, Franciszka i Antoninę Bacińskich, Jana, Annę, Konstantego Bąków, c. r. Bąków i Bacińskich, Euzebiusza Woronowicza † Stefanię i Jana Bąków, Jana Piętkę, Ryszarda Drożdża, Mariannę i Józefa Packów † Helenę, Jana i Wiesława Witanów, Henrykę i Zbigniewa Niemczyków † Danutę i Konstantego Obuchowoczów, Czesława i Adama Fronczaków.

 

21. † Józefa, Cecylię i Mariana Gołębiów, Stanisława, Wojciecha, Aleksandra i Mariannę Sitków, Włodzimierza Sadowskiego, Mariannę i Aleksandra Pietraszków, ks. Sławomira Wielgolewskiego † Kazimierza Lecha, Jana i Kazimierza Zawadków, Piotra i Janinę Lech, dziadków Bursów i Zawadków, Jana Lecha, Antoninę Szychowską, Alicję Mrówka, Roberta Pryć, dusze w czyśćcu cierpiące † Annę, Kazimierza, Stanisławę, Władysława, Henryka, Eugeniusza Wydrów, Jana i Rozalię Jaworskich, Czesława Skwarka, Cecylię, Gabrielę, Aleksandra, Janinę, Bogdana, Jana i Janinę Dziubaków, Henryka, Mariannę, Jana, Rozalię, Stanisława, Józefa Hajdackich, Gabrielę i Bolesława Teperków, Czesławę Firląg, Jana, Weronikę i Jana Piłków, Stanisławę i Władysława Szostków

 

22. † Wandę Augustyniak, Jana i Bronisława Woźniaków † Stefana i Stefanię Klimków, Jana i Katarzynę Domańskich † Szymona Lecha, Mariannę, Piotra, Mariana, Halinę Bąków, Janinę i Aleksandra Pawlikowskich, Annę Dębińską  † Władysława i Bronisława Klimków, Aleksandra i Mariannę Żołądków, Stanisława Kielera, dziadków Klimków, Maliszewskich i Żołądków i Kielerów, Kazimierza i Elżbietę Kopków, Katarzynę Kąkol, Andrzeja Gawrońskiego, Pawełka i Józefa Wilczka, Henryka Smolińskiego † Natalię Woźniak, Bolesława Woźniaka, dziadków Ochników, dziadków Woźniaków † Irenę i Wacława Korzeniewskich, dziadków Korzeniewskich i Drewiczów

 

23. † Mariannę, Władysława, Tadeusza Czechowskich, Ryszarda Żaczka, Janinę, Kazimierza Łukasików, c. r. Czechowskich, Stefaniaków, Tadeusza Sutego † Bronisławę i Antoniego Osiaków, Stefanię i Wacława, Karola, Eugeniusza i Mieczysława Konarzewskich † Stefanię, Józefa, Juliannę, Jana, Tadeusza-Kazimierza Sutych, Mariannę, Jana Szymańskich, Stanisława Nowackiego, c. r. Sutych i Figurów † Justynę Laskus, Adama, Eleonorę, Władysława Lechów, Konstancję i Jana Hajdackich † Zofię i Czesława Kulików, Jana i Stanisława Zaprzałków, Andrzeja Symona † Teresę i Edmunda Wicików, Władysławę, Władysława, Leona Marczaków † Janinę, Kazimierza Pindarę, Zdzisława Młota, c. r. Pindarów i Młotów

 

24. † Bolesława i Henryka Bąków, Jadwigę i Henryka Maruszewskich, dziadków Bąków i Danielczuków † Juliannę, Franciszka i Mariana Pyrków, Władysława Krupkę † Kazimierza Klocha, dziadków Laskusów, Klochów, Wnuków, Starosów † Mariana, Stefanię, Stefana, Jana, Helenę Laskusów, Stanisława, Zofię, Elżbietę, Kazimierza, Mariana, Aleksandra, Henryka, Danutę Kopków, Barbarę, Alfonsa Puchowskich, Katarzynę Kąkol, Mariana Cacko, dziadków Bąków, Kopków, Laskusów, Zofię Chmielewską, Annę, Stanisława Żuchowskich † Mieczysława Starosza, Zofię i Józefa Wyglądałów, dziadków Wyglądałów, Wandę Wiącek † chrzestnych Krystynę i Ryszarda Pawlinów, Rozalię Czajkę, Kazimierę i Stanisława Musiejuków, Irenę i Eugeniusza Sitkiewiczów

 

25. † Mariana, Pawła, Elżbietę, Zofię, Jana, Zofię, Stanisława, Jana, Genowefę, ks. Henryka, Łukasza, Jana, siostrę Emanuelę, Akwinę, Pelagię, Katarzynę, Annę, Helenę, za dusze w czyśćcu cierpiące † Zbigniewa, Irenę, Jana, Eugenię, Andrzeja, Lucynę, Irenę, Mieczysława, Annę, Eugenię, Tadeusza, Stanisławę, Aleksandrę, Leokadię, Stanisława, Bogdana, Tadeusza, Bożenę, Stanisława, ks. Eugeniusza z rodziny: Łubów, Komoniów, Wyrębków, Cieślaków, Śledzików, Małaszuków, Dołęgów, Smyków, Więcaszków, Trykaczów, Orzechowskich, siostry i braci albertynów † Piotra, Janusza, Lucynę, Antoniego, Leokadię, Eugeniusza, Mariannę, Hannę, Wandę, Elżbietę, Sabinę, Bronisławę, c. r. Grabskich, Lipków, Sternickich

 

26. † Helenę i Jerzego Kwieków, Jadwigę, Bronisława, Jana, Stasia, zm. c r. Kwieków, Lipków, Kucewiczów, Ratyńskich, Gnatowskich, Rolaków, Mariannę i Józefa Jędów, Henryka, Stefana, Józefa, Zygmunta i Mariannę, Wacławę i Stanisława, zm. z r. Jędów, Lechów, Sacewków, Frelków, Janusza Kamińskiego, zm. z r. Kamińskich, Rębkowskich, Wawrzynowskich, Szubińskich, Jerzego, Halinę Woźniaków, Jana Szymańskiego, Lucynę i Mieczysława Pożarowszczyków, Tomasza Podolaka, Jolantę Rulewską, Krzysztofa Świątek, Bogumiłę Kolbe, ks. Stanisława Żebrowskiego, ks. Janusza Sajnóga, ks. Artura Zawadkę, Krzysztofa, Janinę, Dariusza Przybyszów, zmarłych sąsiadów i znajomych; dusze w czyśćcu cierpiące

 

27. † Mariannę, Natalię, Edmunda i Romana Dziubińskich, Mariannę, Władysławę i Antoniego Olechowskich c. r. Olechowskich i Dziubińskich † Alinę, Leonarda Kaczyńskich, Mariana Piskałę, dziadków Kaczyńskich, Mizaków, Piskałów, rodziców chrzestnych Halinę i Mieczysława Krajewskich, Ryszardę Lenartowicz, Zenobiusza Mizaka, dusze w czyśćcu cierpiące † Janinę, Władysława, Natalię Gruszczyńskich, Marię, Mariana Markowskich, Barbarę i Tadeusza Gawrysiaków † Kazimierę, Joachima, Janinę, Lucynę Ingielewiczów † Pawła Palczewskiego † dusze w czyśćcu cierpiące, Kazimierę Bajerowską, Emilię, Henryka, Krzysztofa, Stanisława, Janinę Majków, Daniela. Lucjana Wnuków, Zofię Urbanowską, Wojciecha Banaszka, zm. kolegów z pracy, sąsiadów i znajomych, Mariana Szumigowskiego

 

28. † Jacka, Janinę, Stanisława Auguścińskich, Franciszkę, Stanisława, Kazimierza Bobuckich, dziadków Bobuckich i Łyczkowskich † Juliana, Janinę, Henryka Mików, Bolesława, Władysławę, Stanisława Szczepłków † Helenę i Jana Lenginów Lisów, Janinę i Piotra Brychów, Waldemara Jankowskiego, c r. Liści, Brychów, Gryniewiczów, Gałązków, Jankowskich † Klementynę i Saturnina Osmólskich, Bożenę i Jerzego Zarembów, Klementynę i Edmunda Kłopotowskich † Ryszarda, Piotra, Feliksę Floriańczyków, Jana, Józefa Stojaków, Krystynę, Wacława Ejsmontów † Balbinę, Gabrielę, Bronisławę, Jana, Stanisława, Waldemara Floriańczyków, Helenę i Adama Bocheńskich † Janinę, Władysława, Marcjannę, Antoniego Zająców, Katarzynę, Jana Bąków, Antoniego Laskusa

 

29. † Władysławę, Władysława, Joannę Zagórskich, Jana, Krystynę i Andrzeja Różańskich, c.r. Stańczyków, Zagórskich, Różańskich i Bielawskich, Marię i Bartłomieja Reszetyłów, Emilię i Stefana Sucheniów, Halinę Staszkow, Wandę Stępień, zmarłych znajomych i sąsiadów † Helenę, Tomasza, Konstantego, Stanisława, Janinę Mąkowskich, Jana i Józefę Tomaszewskich oraz ich rodziców, Jana, Wojciecha, Zbigniewa Kopków, za dusze cierpiące † Annę Łopaciuk, Jana i Janinę Łopaciuk, Urszulę Ostrowską, Kazimierę i Mariana Miszkowskich, Jana, Katarzynę i Stanisława Książków, Krystynę, Barbarę i Władysława Szlęzak, zmarłych sąsiadów, przyjaciół i znajomych.

 

30. † Teresę Stępień, Franciszkę i Jana Kardasów, Zofię i Stanisława Stępniów, Konrada Jankowskiego, Edwarda Tracza, Mariannę i Henryka Biniek, Zofię i Bolesława Firlągów, Eugeniusza Firląga, Wandę i Tadeusza Łozińskich † Bogusława, Kazimierza, Helenę, Eugeniusza, Marię, Walentego, Kamilę z rodziny Kumelów, Otylię i Stanisława Zacłonów, Anielę i Antoniego Dobków, Jana i Anielę Plutków, Janinę, Aleksandra, Romana, Marię, Jana Jastrzębskich, Wiktorię i Bolesława Czerskich, Stanisława, Marię i Władysława Kołtuniaków, Danutę i Ewę Osińskich, Krystynę i Mieczysława Góreckich, Zofię Urbańską, Felicję Jałocha, Bronisławę Antolak

 

31. † Jarosława, Anny, Mariana Granis, Feliksa, Pelagii, Grzegorza Burskich, c. r. Burskich, Wiktorię Marańda † rodziców Lucynę i Kazimierza Poniatowskich, brata Józefa Poniatowskich, babcię i dziadków Poniatowskich, za bezimiennych pomordowanych spoczywających zbiorowej mogile przy ul. Poniatowskiego 42 † Kazimierza, Karolinę Wicik, Adama, Mariannę Ładnowskich, Stanisława, Helenę Wicik, Bożenę Derecką, Henryka Dereckiego † Franciszkę i Pawła Dworakowskich, Leokadię i Józefa Dworakowskich, Mariannę i Mariana Piotrowskich, Jerzego Paszkowskiego, Anielę i Seweryna Paszkowskich, Bronisławę i Władysława Stryjek, Barbarę Paszkowską

 

32. † Barbarę i Juliana Kałowskich, Władysława Kusiaka, dziadków Niemczyków, Kałowskich, Kusiaków, Kowalczuków † Aleksandra, Czesława, Krzysztofa, Dariusza, Jana, Mariana, Jana, Janinę, Krystynę, dziadków i babcie z rodziny † Władysława, Bąka i jego rodziców i dziadków, Mariannę, Jana, Romana, Ryszarda i Stanisława Rogulskich i dziadków † Karola i Franciszkę Ochników, Władysławę i Józefa Adamiuków, dziadków Ochników, Halinę Czerwińską, c. r. Zagórskich, Ochników, Zofię Okseniuk, Annę Świercz, dusze w czyśćcu cierpiące, ks. Stanisława Żebrowskiego, Danutę i Henryka Bąków † Mariannę i Konstantego Szczepłków, Stanisława Szczepłka, Józefa Papisa, Bronisławę i Stanisława Papisów, Władysławę i Tadeusza Papisów

 

33. † Zuzannę, Artura-Marka, Zofię, Stefana Wolskich, Helenę, Stanisława, Kazimierza Rutkowskich, Mieczysława Piwowarka, Stanisławę Sawę, Teklę i Kazimierza Trzeciaków, c. r. Wolskich, Matejków i Piwowarów † c. r. Smolaków, Muchów, Mazurków, Walczuków, sąsiadów, pracowników, Monikę Bobińską, Barbarę Delura, Bogdana Soszyńskiego † Andrzeja, Mariannę, Adama Sitków, Helenę, Stanisława Skuzów, dziadków Sitków, Skuzów, Karwatów, Gruszków, Irenę Dyła, Bożenę Witos, Mariannę, Ignacego, Wasickich, Elżbietę Krzewina, Stanisławę i Mieczysława Rejów, Stanisławę i Hannę Świercz, zmarłych z róży różańcowej z Jabłonny p. w. Matki Kościoła, Pawła Bogdalskiego

 

34. † Ryszarda Kołka, Henryka i Andrzeja Cholewińskich, Jadwigę i Józefa Kołków, dziadków Cholewińskich, Chojeckich, Kołków i Antoniuków, dusze w czyśćcu cierpiące † Wawrzyńca, Stanisława, Daniela, Ryszarda, Danutę, Waldemara, Jóżefę, Andrzeja Szczepłków, Stanisława Śniadacha, c. r. Kucharskich i Ziubińskich † Marka i Jarosława Witkowskich, Mariannę, Bronisława, Halinę i Ireneusza Szczepańskich, Irenę i Władysława Witkowskich, Jadwigę i Macieja Koprów † Rozalię, Jana, Władysława, Bronisława Boimskich, Zofię, Helenę, Stefanię, Piotra Zagórskich, Genowefę, Eugeniusza Kąkolów, dziadków Zagórskich i Michalskich † Jadwigę i Wacława, Piotra Pielarskich † c. r. Morków, Składanków i Tomczaków

 

35. † Helenę, Hipolita, Mariana, Waleriana, Irenę, Elżbietę, Helenę, Janinę i zmarłych z ich rodzin † Marię, Walentego, Cecylię, Józefa, Stanisławę, Franciszka Jaroszewskich, Natalię Słowińską, Jadwigę, Józefa, Stanisława, Adama, Katarzynę Gąsiorowskich, Helenę i Feliksa Łasiewickich, Józefę, Franciszka, Wiktora, Grażynę Jarząbków, Czesławę, Mieczysława Chojeckich † Mariusza Piorunka, c. r. Godlewskich, Piorunków, Wicików, Rosłańców, Osińskich, Cegiełłów, Gruszczyńskich † Eugenię i Kazimierza Kasyjaniuków, Stanisława Kasyjaniuka, Antoniego Gregorczyka, Leona Rawskiego, Zofię i Karola Szybiaków, Jerzego Rawskiego, Antoninę i Jana Rybków, Stanisława Rybkę, Teresę Dobrowolską, Helenę i Mariana Forysiów

 

36. † c. r. Grabów, Wdowiaków, Redzików, Góra, Ćwieków, Salwów, Zofię Ażegojko, ks. Stanisława Żebrowskiego † Stanisława, Mariannę i Józefa Witanów † Bronisławę, Katarzynę, Szczepana, Irenę i Kazimierza Domańskich, Bolesława Skolmowskiego, Stanisława Walickiego, Zofię Dziewańską, Sabinę Pietrzyk † Klarę Zakrzewską, Helenę, Józefa, Zofię, Stanisława, Teresę, Helenę, Ignacego, Zbigniewa, Terpiłowskich, Rafała Stępień, Eugenię, Grzegorza, Czesława, Marię, Aleksandra, Marię Bułatów, Szymona, Janinę Edwarda, Reginę, Krzysztofa Wilków, cr. Molendów, Stanisława, Annę, Romana, Kazimierza Zakrzewskich, Ryszarda Szota, Belę Pauer, ks. Andrzeja Santorskiego, Jadwigę, Filipa, Michała, Józefa, Maksymiliana, Anielę, Mariana Gruszczyka

 

37. † Franciszkę, Mieczysława, Marię, Andrzeja, Mariannę, Józefa Jankiewiczów, Florentynę, Feliksa, Józefę, Antoniego, Tadeusza, Jadwigę, Jana Junczyków, Stanisława Kałużnego, Ireneusza Wareckiego, Jacka Orlika, zmarłych przyjaciół, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące † Genowefę i Stefana Szczepłków, Feliksę, Józefa i Ryszarda Woźniców, Aleksandrę i Stefana Ginalskich, Jana Hajdackiego, Edmunda Piętkę † Feliksę, Teofilę, Zygmunta, Wiktora, Zofię, Jana i Grażynę Całów, Jana i Leokadię Jeziurskich † Mariannę, Piotra i Henryka Kobusów, Marię, Ryszarda, Katarzynę i Józefa Dąbrowskich, Jana Smolińskiego † Mariana, Zofię, Stanisława Kopków, Konstancję, Jana i Jana Hajdackich † Bronisława Książka

 

38. † Piotra Wieczorka, Zofię, Jana Pindarów, Mariana i Mirosława Wieczorków, Pawła Klocha, Konstantego Rybkę, dziadków Pindarów i Sokolików † Leszka i Stanisława Kowalskich, Andrzeja, Stanisława, Eugenię, Janinę, Marię, Bolesława Polkowskich, Halinę i Witolda Ostrowskich, c. r. Ołtuszewskich, Stefanię i Stanisława Mikosów, Carmen Gosso, Ritę Argentero, Bruno Serra, Luigi i Ritę Prina Cerai, Roberto Prina Cerai † Janinę i Antoniego Starosów, Wiktora, Franciszkę i Władysława Posytków, Katarzynę i Jana Kamińskich † Jana, Józefa, Genowefę, Teresę, Jana, Stefanię, Władysława, Stanisławę, Edwarda, Józefa, Krystynę, Tadeusza, Zbigniewa, Henryka, Stanisława, Władysława, Zygmunta Gazdów

 

39. † Bolesława, Rozalię, Stefana Gołębiów, Janinę i Adama Gaciów, Rozalię, Jana, Wacława Praczów, Zofię, Annę, Marię, Jerzego i Piotra Kuciaków † Janinę, Stanisława, Mariana, Katarzynę, Stanisława Janiaków, Sylwestra Janiaka, Wojciecha, Annę, Agnieszkę, Marcina Lechów, Krystynę, Czesława Morawskich, za duszę w czyśćcu cierpiące † Elżbietę, Stanisława, Jana, Marię, Tadeusza, Józefę Wesołowskich, Zbigniewa, Stanisława, Józefę Drozdów, Otylię, Wincentego, Jana, Zofię Płudowskich, Księdza Stanisława Żebrowskiego, Jerzego, Elżbietę Arndt † Zofię Fabianiak, Krystynę Biernat, Agnieszkę Biernat, Zofię Urbaniak, Barbarę Malina, Wacława, Roberta Malinę † Stanisława, Barbarę, Adama i Piotra Mellerów

 

40. † Aleksandra i Felicję Kacprzyków, Władysława Kacprzyka z małżonką, Apolonię, Julię, Mariannę Kacprzyk, Czesława Rogulskiego, c. r. Rogulskich, Lucynę Peszke, Wiesię Kubiak, sąsiadów, Nauczycieli Technikum Nukleonicznego, ks. Stanisława Żebrowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące, † Wiesława ,Aleksandrę, Wacława Floriańczyków, Aleksandra, Janinę, Zofię, Adama, Andrzeja Lewińskich, Ryszarda Łapina, Franciszkę Józefa Firlągów, Mariannę, Józefa, Czesława Dobków, Stanisławę, Władysława Kwietniów † Jana, Janinę i Krzysztof Kankowskich, Marię i Wiesława Chrabąszczewskich, Alicję i Józef Norasów, Janinę i Władysława Rokickich, Jana Ślusarczyka

 

41.† Kazimierę i Tadeusza Zawadzkich, Jana i Henryka Piłków, dziadków Piłków, i Stojaków, Marka, Alinę i Zbigniewa Błaszczaków, Zofię Zatwardzisz † Janinę, Zdzisława, Wiktorię, Walentego, Anię Ambrozińskich, Mariannę, Władysława, Helenę Witkowskich, Krystynę Mazur, Bożenę Szydłowską † Zygmunta Niemczyka, Agnieszkę, Jana, Jana, Niemczyków, Genowefę, Kazimierza, Wiesława, Mieczysława Michalskich, Feliksę, Aleksandra, Józefa Kościanów, Ewę Joniec, Wandę Jarząbek, za dusze w czyśćcu cierpiące † c. r. Muchów i Zawadków, Mariannę, Helenę, Irenę, Aleksandra, Henryka, Bolka, Zygmunta, Stanisława i Stanisławę Żurawek, Władysława i Tadeusza Mazków

 

42. † Wacława i Stanisława Albinów, Józefa i Emilię Sosnowskich c. r. Misztalów, Wojciecha, Teresę, Jerzego Przysowów. † Zygmunta, Agnieszkę, Jana, Jana Niemczyków, Feliksę, Aleksandra, Józefa Kościanków, Genowefę, Kazimierza, Wiesława, Mieczysława Michalskich, Ewę Janiec, dusze w czyśćcu cierpiące † Alinę Karczewską, Helenę i Henryka Janowskich, Ireneusza Stolarskiego, Andrzeja Kowalskiego, Stanisława Liszewskiego † Ryszarda Gołębia; Stefana Muchę, Stefana Wojdę † Czesława, Józefa i Janiny Bąk, Czesława i Józefy Rychlików, dusze w czyśćcu cierpiące † Władysława i Feliksę Bąk, Józefa i Stefanię Grochalów, Jana i Franciszkę Szczepłków, Sabinę Bąk, Czesława i Artura Skoczylasów

 

43. † Gabrielę, Bolesława Teperków, Rozalię, Jana Hajdackich, Antoninę i Antoniego Teperków, Czesławę Firląg, Helenę, Zygmunta i Krystynę Skrojnych, Henryka, Mariannę, Józefa i Zofię Hajdackich, Jana, Stanisławę i Maćka Teperków, Zofię i Aleksandra Marczaków, Marka Konopackiego. † Zenobię, Wacława, Aleksandra Włodarczyków, Czesława Kubuja, Leokadię i Romana Głuchowskich, Martę Mierzejewską, Dariusza Siwka, ks. Artura Zawadkę, Wiesławę Kubiak † Stanisławę, Wawrzyńca, Danutę, Ryszarda, Daniela, Waldemara i Daniela Szczepłków † Mariana Niemczyka, Feliksę i Aleksandra Sokolików, Pelagię, Mieczysława Mydłowieckich, Reginę i Władysława Kotów, Jadwigę i Stefana Niemczyków

 

44.† Eugenię, Tadeusza, Elżbietę Bąkowskich, Eugenię, Aleksandra, Barbarę, Aleksandra Gredczyszynów, Joannę, Henryka Tabatów, Annę, Tadeusza Gawłów, Annę, Stanisława Giers, c. r. Gredczyszynów, Gawłów † Mariannę i Stanisława, Mariannę c. r. Zająców, Ryszkowskich, Batorych, Miturów, Jana, Mirosława, Antoniego i Janinę Klimczaków, Mariannę i Józefa Ponikłach, Franciszkę, Dionizę, Mariusza, Stefcię, Antoniego i Kazimierza Kamola, c. r. Boczkowskich, Kosickich, Okrucińskich, Odbieżałków, Kormanów, Wawrzyniaków, Mazurków, Perlińskich † Teresę, i Mariana Malichów, c. r. Malichów i Mrotków, ks. Stefana Kwiatkowskiego, Teofilę i Stanisława, c. r. Nowaków, Czesława Wilka, c. r. Bossów, Piwowarskich i Feliksa Misztala, siostry Orionistki pracujące w parafii Śródborów

 

45. † Krystynę Józefa, Wandę Wiktora Wojakowskich, Lucynę Mierzejewską, Grażynę Parandyk, Janinę Alberta Kurowskich, Jadwigę Strupińską, Jadwigę Andrzeja Szymankiewiczów, zmarłych z rodziny Wojakowskich, Kurowskich, Mardasów, Piętków † Annę, Bogdana, Feliksa Przysowów, Wojciecha, Rozalię, Marcina i Juliannę Hajdackich † Jana i Zofię Niewczasów, Halinę Czerepowicz, Kazimierza, Jana i Balbinę Przysowów † Ewę, Mariannę, Mirosławę, Mariannę i Stanisława Piotrowskich Jadwigę i Michała Wicików † Mariannę Kałowską, Mariannę i Józefa Gawzów, Mariannę i Aleksandra Zagórskich, Janinę i Piotra Kałowskich, Witusia, Krysię i Anię Kałowskich, Danutę Kowalczyk

 

46. † Mieczysława Muchę, Zdzisława Firląg, Wiesława Barana, Juliannę i Stefana Laskusów, dziadków Laskusów † Wojciecha Kruczałę, Wojciecha Wojciechowskiego, Jana Kościelniaka, Bogusława Lackiego, Barbarę Suchanek, Marię i Wandę Kaczyńskich, Leonarda i Wacława Kuczyńskich † c. r: Odyńców, Sellerów, Bąków, Edmunda i Marię Dziubińskich, Blankę Ziółkowską, Marię Łańcucķą, Krystynę Sasin, Teresę Jaśkiewicz, Krystynę Orzechowsķą, Honoratę Haczyk, Danutę Strzelecką, Izę Korycką, Marię Czubak, Barbarę Olpińsķą, Waldemara, Waltera, Irenę oraz Halinę i Jana Kaczorowskich, Czesława Rogulskiego, Janusza Solipiwko, Wacławę, Stefanię, Bronisławę i Wojciecha † Zbigniewa Kosteckiego

 

47. † Jana i Antoninę Łuckich c. r. Łuckich i Fuglewiczów, Janusza i Halinę Zarembów c. r. Zarembów i Zaborowskich † Teresę i Jana Lekszyckich c. r. rodziny Lekszyckich, Kazimierę i Jerzego Matuszewskich c. r. Matuszewskich i Kulczyckich† Stanisława i Janinę Auguścińskich, Jana i Zofię Lankiewiczów, Antoniego Niemczyka, Stefanię Czerwińską † Marka Gołębia, Ewę Piotrowską † Rozalię, Wojciecha, Juliannę, Marcina, Rozalię, Jana Hajdackich, Władysławę Bąk, Franciszka, Józefę, Franciszka Walkiewiczów, Mariannę Kuźmińską, Annę, Bogdana Przysowów † Marka, Zbigniewa, Sabinę i Stanisława Milke, Kazimierę Jobda, c. r. Jobdów, Irenę i Józefa Machowskich, Franciszkę Krzemińską

 


48. † Tomasza Podolaka, Lucynę i Mieczysława Pożarowszczyków, Małgorzatę, Franciszkę, Bronisława Podolaków, c. r. Niedzielów, Jerzego Niedzielę, Pożarowszczyków, Furtaków, Cybulów, Żelazków, c. r. Sobolewskich, Podolaków, Jolantę Grzybowską, Jerzego Niedzielę, Teresę Partyka † Jana, Alinę Krawczyków, Edwarda, Michalinę i Wiktorię Szeląg, Stanisława i Bronisławę Krawczyk, Leokadię Szostak, Ewę Goławską, Genowefę Piekarską, s. Olę Grabowską, ks. Stanisława Żebrowskiego, ks. Artura Zawadkę, Bolesława Skolimowskiego, c. r. Skolimowskich, Zofię Mierzejewską, Irenę Domańską, Łucję Charłampowicz, Wandę Cybulską, dusze w czyśćcu cierpiące † rodziców Weronikę i Jana Kott i ich dzieci, Annę, Józefa Legatów i ich dzieci, ks. Stanisława Żebrowskiego, c. r. Kondysów i Gołebiewskich, Stefanię Gliniakowską, Genowefę Nikodemską, Helenę Rogozińską, Józefę Wyglądała, Dariusza Janiszewskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.