OPIS NASTAWY OŁTARZOWEJ

  • Na stulecie objawień w Fatimie w 2017 r. parafia podjęła wysiłek upiększenia wystroju świątyni. Do już istniejącego wystroju nastawy ołtarzowej zostały dodane elementy podkreślające sens teologiczny związany z charakterem maryjnym świątyni. Przede wszystkim wykonano złocenia i dodano górną część nastawy tak, aby na niebieskim tle płaszcza maryjnego ukazać symbolikę dwunastu gwiazd z Apokalipsy św. Jana Apostoła 12,1 "Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu".
  • Pomysł Flagi Europy ma swoje źródło w tych słowach Nowego Testamentu, Arsen Heitz pomysłodawca Flagi Europy tak pisze: "Jestem ze Strasburga. Powierzono mi opracowanie Flagi Europy. Posłużyłem się wzorem, jaki opatrznościowo wpadł mi do ręki, a był to cudowny medalik z sanktuarium maryjnego Paryża przy Rue du Bac: korona z dwunastu gwiazd na niebieskim tle! W ten sposób Europa ma na swej fladze koronę maryjną". Heitz był praktykującym katolikiem. Swój pomysł przedstawił w Strasburgu w 1950 r. na prośbę M. Lévy'ego, ówczesnego (pierwszego) dyrektora biura prasowego Rady Europy. Europejczycy porzuciwszy noszenie medalika, nie zauważyli, że medalik znalazł się między innymi na tablicach  rejestracyjnych samochodów i oficjalnych dokumentach jakie obowiązują w Europie. Uchwała o Fladze Europy została przyjęta 8 grudnia czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
  • Na tle płaszcza umieszczono po 13 lilijek, czyli 13 maja - początek objawień w Fatimie i drugie 13 lilijek to 13 października zakończenie objawień w Fatimie. Cud słońca z ostatniego dnia fatimskich objawień podkreślony został przez  złocone promienie na ścianie nad nastawą ołtarzową i wir słońca w szkle witrażowym za plecami figurki Matki Bożej Fatimskiej. 13 plus 13 to liczba 26 czyli Dzień Matki - 26 maja, której figurka stanowi centrum nastawy ołtarzowej.
  • Płaszcz Maryi kończy się na dwóch postaciach jedna to św. Maksymilian Maria Kolbe druga to św. Stanisław biskup i męczennik, tak jakby Maryja chciała ukazać wzór naśladowania Jezusa Chrystusa. św. Maksymilian zakłada Rycerstwo Niepokalanej w Rzymie kilka dni po zakończeniu objawień w Fatimie po 13 października 1917 r. Nie wiemy, czy wiedział o objawieniach w Fatimie. Czy to przypadek? Św. Maksymilian Maria Kolbe rozumiał, że jeżeli Maryja ma odnieść zwycięstwo na szatanem, to narzędziem tego zwycięstwa powinna być modlitwa na różańcu i wspólnota osób modlących się modlitwą różańcową.  św. Stanisław jest wymownym świadectwem wiary na ziemiach Polski pierwszego pokolenia po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. Już w pierwszym pokoleniu ochrzczeni Polacy wychowali świętego męczennika i to takiego, który protegowany przez króla, przeciwstawił się swojemu dobroczyńcy właśnie w obronie moralności i wiary.
  • Rozpościerający się niebieski płaszcz Maryi tak jakby Maryja chciała ogarnąć nas swoimi rękami, ale końce tego płaszcza kończą się tam, gdzie są postaci świętych Maksymiliana Marii Kolbego i św. Stanisława biskupa i męczennika, tak jakby ci święci podtrzymywali Jej płaszcz, a Maryja, jakby kładąc na nich ręce pokazuje ich nam jako wzór wiary. Nad nastawą ołtarzową jest witraż ukazujący Maryję z sercem okolonym cierniami, a na wprost Serca Maryi została umieszczona korona Fatimska, która nieco przesłania witraż, co nawiązuje do słów Maryi z objawień fatimskich: "na koniec Moje Serce zatriumfuje".
  • Na dole pod niebieskim tłem z lilijkami została wykonana kratka nawiązująca stylem do świdermajeru i symbolizuje klamrę spinającą płaszcz Maryi,   liczba 37 kwadracików nawiązuje do godziny śmierci papieża św. Jana 21.37
  • Siedem lilijek pod stopami Maryi nawiązują do siedmiu sakramentów.
  • Na stulecie objawień 13 maja 2017 r. została kanonizowana dwójka dzieci widzących Maryję w czasie Jej objawień w Fatimie: św. Franciszek i Hiacynta Marto i dlatego wizerunki tych świętych zostały umieszczone najbliżej centrum nastawy ołtarzowej z datami 1917 - 2017. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18,3.
  • Całość nastawy została spięta złoconą klamrą w postaci kratki nawiązującej stylem do świdermajera, a w klamrze jest umieszczone 37 kwadracików, liczbą nawiązującą do chwili śmierci św. Jana Pawła II godz. 21.37 jako czciciela Maryi, który przeżył zamach na swoje życie.
  • Potężny krzyż, z umieszczonym w nim tabernakulum, nawiązuje do trzeciej tajemnicy fatimskiej, chociaż, gdy budowniczy świątyni go projektowali nie znali jeszcze treści tej tajemnicy. Ciekawostką tego krzyża jest postać Pana Jezusa ukrzyżowanego, którego wykonawcą jest parafianin, który nie jest rzeźbiarzem. O wykonanie tej rzeźby zwrócił się do parafianina ks. Stanisław Żebrowski, parafianin poświęcił trzy lata pracy nad wykonaniem tej rzeźby - symbolika tej pracy nad rzeźbą pozwala zacytować słowa św. Pawła 2 Kor 4, 10-11 "Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele".